Konzola pro zotavení: Co to je & seznam příkazů

Obsah:

Konzola pro zotavení: Co to je & seznam příkazů
Konzola pro zotavení: Co to je & seznam příkazů
Anonim

Konzola pro zotavení je pokročilá diagnostická funkce založená na příkazovém řádku, která je k dispozici v některých dřívějších verzích operačního systému Windows.

Konzola pro zotavení, která se používá k vyřešení řady hlavních systémových problémů, je zvláště užitečná pro opravu nebo výměnu důležitých souborů operačního systému.

Když tyto soubory nefungují tak, jak by měly, systém Windows se někdy nespustí vůbec. V těchto případech musíte k obnovení souborů spustit tento nástroj.

Image
Image

Dostupnost konzoly pro obnovení

Funkce Recovery Console je dostupná ve Windows XP, Windows 2000 a Windows Server 2003.

To znamená, že není k dispozici ve Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 ani Windows Vista. Windows Server 2003 a Windows XP byly poslední operační systémy společnosti Microsoft, které obsahovaly konzolu pro zotavení.

Windows 7 a Windows Vista jej nahradily sbírkou nástrojů pro obnovení označovaných jako Možnosti obnovení systému.

Ve Windows 11/10/8 není k dispozici žádný z těchto starších nástrojů. Místo toho Microsoft vytvořil pravděpodobně výkonnější Advanced Startup Options jako centrální místo pro diagnostiku a opravu problémů Windows mimo běžící operační systém.

Jak získat přístup a používat konzolu pro zotavení

Obvyklý způsob přístupu ke konzole pro zotavení je zavádění systému z instalačního CD systému Windows. Někdy je také přístupný ze spouštěcí nabídky, ale pouze v případě, že byl předinstalován ve vašem systému.

V rámci Recovery Console je k dispozici řada příkazů, nepřekvapivě nazývaných příkazy Recovery Console (všechny uvedené níže). Použití těchto příkazů konkrétními způsoby může pomoci vyřešit konkrétní problémy.

Zde je několik příkladů, kdy je provedení konkrétního příkazu pomocí této funkce nezbytné k vyřešení vážného problému se systémem Windows:

  • Opravit hlavní spouštěcí záznam ve Windows XP
  • Obnovit Hal.dll z disku CD Windows XP
  • Obnovte NTLDR a Ntdetect.com z disku CD Windows XP

Příkazy konzoly pro zotavení

Jak bylo uvedeno výše, v konzole pro zotavení je k dispozici několik příkazů, z nichž několik je exkluzivních pro tento nástroj. Při použití mohou dělat věci tak jednoduché, jako je kopírování souboru z jednoho místa na druhé, nebo tak složité, jako je oprava hlavního zaváděcího záznamu po velkém virovém útoku.

Příkazy konzoly zotavení jsou podobné příkazům příkazového řádku a příkazům DOS, ale jsou to zcela odlišné nástroje s různými možnostmi a schopnostmi.

Níže je kompletní seznam těchto příkazů spolu s odkazy na podrobnější informace o tom, jak je používat:

Příkaz Purpose
Attrib Změní nebo zobrazí atributy souboru souboru nebo složky
Šarže Slouží k vytvoření skriptu pro spouštění dalších příkazů konzoly pro zotavení
Bootcfg Slouží k vytvoření nebo úpravě souboru boot.ini
Chdir Změní nebo zobrazí písmeno jednotky a složku, ze které pracujete
Chkdsk Identifikuje a často opravuje určité chyby pevného disku (neboli kontrolní disk)
Cls Vymaže obrazovku od všech dříve zadaných příkazů a dalšího textu
Kopírovat Kopíruje jeden soubor z jednoho umístění do druhého
Smazat Smaže jeden soubor
Dir Zobrazuje seznam souborů a složek obsažených ve složce, ze které pracujete
Zakázat Zakáže systémovou službu nebo ovladač zařízení
Diskpart Vytváří nebo odstraňuje oddíly pevného disku
Povolit Povoluje systémovou službu nebo ovladač zařízení
Konec Ukončí aktuální relaci konzoly pro zotavení a poté restartuje počítač
Rozbalit Extrahuje jeden soubor nebo skupinu souborů z komprimovaného souboru
Fixboot Zapíše nový spouštěcí sektor oddílu do systémového oddílu, který určíte
Fixmbr Zapíše nový hlavní spouštěcí záznam na pevný disk, který určíte
Formát Naformátuje jednotku v systému souborů, který určíte
Nápověda Poskytuje podrobnější informace o kterémkoli z dalších příkazů konzoly pro zotavení
Listsvc Uvádí služby a ovladače dostupné ve vaší instalaci Windows
Logon Slouží k získání přístupu k instalaci Windows, kterou určíte
Mapa Zobrazuje oddíl a pevný disk, kterému je přiřazeno každé písmeno jednotky
Mkdir Vytvoří novou složku
Více Slouží k zobrazení informací v textovém souboru (stejné jako příkaz typu)
Využití sítě [zahrnuto v konzole pro zotavení, ale nelze jej použít]
Přejmenovat Změní název souboru, který určíte
Rmdir Slouží k odstranění existující a zcela prázdné složky
Sada Povolí nebo zakáže určité možnosti v konzole pro zotavení
Systemroot Nastaví proměnnou prostředí %systemroot% jako složku, ze které pracujete
Typ Slouží k zobrazení informací v textovém souboru (stejné jako příkaz more)

Doporučuje: